Innskráning
Sláðu inn símanúmer

Þjónusta

Sjálfbærni

Sjálfbært BYKO

Með sjálfbærni að leiðarljósi

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum. Slík þróun snýst um að auka efnahagsleg verðmæti um leið og gæðum náttúrunnar er viðhaldið og mannréttindi efld fyrir alla jarðarbúa til langs tíma. 

Sjálfbær nytjaskógur
Hvað er sjálfbær þróun og sjálfbærni?

Hugtakið sjálfbærni er sú hugsun að búa til virði til langs tíma fyrir umhverfið, félagslegu þættina og stjórnarhætti.

Oft er talað um stoðirnar þrjár “ESG” (environmental, social and governance) eða á íslensku er það kallað “UFS” (umhverfi, félagslegir þættir og stjórnarhættir)

Þetta þýðir að fyrirtæki greina hvaða áhrif starfsemin hefur á umhverfið, félagslega þætti, menningarlega þætti, siðferði og rekstur. Sjálfbærni býr þannig til hvata til þess að skoða heildina, ekki eingöngu þá hluti sem fyrirtækið er að gera vel heldur einnig hvað má betur fara og hvaða tækifæri eru til staðar.

BYKO hefur því sett sér heildstæða sjálfbærnistefnu sem er byggð á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og vinnur í átt að sjálfbærni því út frá þessu þremur stoðum.

Greninál í skógi
Fyrsta umhverfisvottaða íbúðarhúsið á Íslandi
Hvað erum við að gera til að stuðla að bættu umhverfi?

BYKO tók þátt í byggingu á fyrsta Svansvottaða einbýlishúsinu á Íslandi árið 2016. Í kjölfarið var sett saman umhverfisnefnd innan BYKO sem fór í greiningar- og áætlunarvinnu með umhverfisráðgjafa. Nefndin skilaði af sér starfsáætlun í umhverfismálum og umhverfisstefnuna Vistvæn saman sem fyrirtækið starfar nú eftir. 

Við minnkum kolefnissporið

Ákveðið var að kortleggja kolefnislosun fyrirtækisins og sú kortlagning leiddi í ljós að losun af eigin starfsemi var um 450 tonn árið 2018. Eigin starfsemi er eitthvað sem við getum haft bein áhrif á; það felur í sér eldsneytiskaup, flugferðir, losun vegna úrgangs o.fl.

Vinna hófst árið 2018 við að yfirfara og endurskilgreina ýmsa hluti í okkar starfsemi eins og eldsneytisnotkun okkar, pappírsnotkun, plastnotkun, rafmagnsnotkun, úrgangsmál o.fl.

Með aðgerðum er hægt að draga úr kolefnissporinu og hefur náðst árlegur árangur

Allar upplýsingar um árangur er að finna í árlegu sjálfbærniuppgjöri hér að ofan

Teiknuð mynd af jörðinni
Plast eða pappír og fjölnota

Í apríl 2019 skiptum við úr plastburðarpokum yfir í burðarpoka úr pappír og buðum jafnframt upp á kaup á fjölnota burðarpokum. Einnig skiptum við smápokunum okkar úr plasti yfir í bréfpoka.

Árið 2020 var sölu á plastpokum alfarið hætt

Við skiptum út öllum kaffimálum úr frauðplasti fyrir jarðgeranleg pappamál og postulínsbolla

Umhverfisvænn pappírspoki
Mynd af pappírsáferð
Bætum flokkun og minnkum sóun

Flokkunaraðstaða á öllum starfsstöðvum okkar voru yfirfarnar árið 2019 og tillögur að úrbótum settar fram. Í dag er ákveðin grunnflokkun á hverri starfsstöð bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk.

Við hönnuðum og útbjuggum okkar eigin flokkunaraðstöðu í verslunum okkar.

Við hönnuðum okkar eigin merkingar fyrir úrgangsflokka sem fara á ílát okkar. Merkingarnar eru á íslensku, ensku og pólsku.

Flokkunarhandbók fyrir starfsfólk var gefin út í ágúst 2019. Hún er aðgengileg hér á vefnum fyrir alla sem vilja nálgast hana.

Hringrásarhagkerfið er hagkerfi þar sem leitast er við að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi með áherslum sem tryggja að hægt sé að viðhalda verðmætum auðlinda eins lengi og mögulegt er. Markmiðið er að lágmarka auðlindanotkun og þar með úrgangsmyndun. Hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins er nokkuð margþætt og nær einnig til þess að endurmeta og endurskilgreina lífsgæði. Helstu aðgerðir sem tryggja að auðlindum sé haldið í hagkerfinu eru að deila, gera við, endurnota, endurframleiða og endurvinna.

Úrgangsflokkun er því afleiðing af hringrás. Við hófum árið 2022 samstarf við Plastplan sem eru frumkvöðlastarfsemi sem fæst við að endurnýta plast sem fellur til í BYKO og búa til vöru úr því. Fyrsta varan sem var framleidd í tilefni 60 ára afmæli BYKO voru blómapottar þar sem viðskiptavinir fengu að gróðursetja í og taka með heim.

Fleiri rafmagnsbílar og -lyftarar

Bílaflotinn fer úr því að vera knúinn af jarðefnaeldsneyti yfir í að vera rafmagnsdrifinn.

Árið 2019 tókum við í notkun fyrstu tvo rafmagnsbíla ásamt einum tengiltvinnbíl

Árið 2022 var heildarhlutfall rafmagnsbíla fyrirtækisins 52% á móti bifreiðum knúnum jarðefnaeldsneyti.

Vélar og tæki rafvædd og útskipti eftir þróun

Rafmagnsbíll BYKO
Starfsfólk BYKO og vistvænt vöruframboð - Teikning
Fleiri góð verkefni
Hleðslustöðvar við verslanir

Bílaflotinn fer úr því að vera knúinn af jarðefnaeldsneyti yfir í að vera rafmagnsdrifinn. 

Árið 2019 tókum við í notkun fyrstu tvo rafmagnsbíla ásamt einum tengiltvinnbíl

Árið 2022 var heildarhlutfall rafmagnsbíla fyrirtækisins 52% á móti bifreiðum knúnum jarðefnaeldsneyti. 

Vélar og tæki rafvædd og útskipti eftir þróun.

LED lýsing á starfsstöðvum

LED lýsing hefur ýmsa hagnýta eiginleika og því höfum við ákveðið að allar verslanir okkar skipti yfir í LED lýsingu. 

Um 80% orksusparnaður fæst við notkun á LED perum í samanburði við hefðbundar glóperur og þær innihalda ekki kvikasilfur.

Endingartími á LED peru er mikið lengri en endingartími venjulegrar glóperu, að minnsta kosti 25x lengri, en það skilar sér í betri nýtingu á perunum.

 Í kjölfarið fylgir minni úrgangur þar sem ekki þarf að skipta um eins oft á perunum og því er minna gengið á auðlindir.

Vöruframboð

Við ætlum að auðvelda vistvænar framkvæmdir og vera skýr valkostur viðskiptavina þegar kemur að umhverfisvænum lausnum

Verið er að yfirfara vöruframboð okkar og tilgreina hvaða vörur eru umhverfishæfar og vottaðar. Við leggjum áherslu á að umhverfisvottuðu vörurnar okkar séu vottaðar af óáháðum aðilum og að umhverfismerkið sé því viðurkennt merki.

Með viðurkenndu umhverfismerki er átt við merki sem eru starfrækt í samræmi við alþjóðlega staðla svosem ISO 14026. Megin einkenni slíkra merkja er að kröfurnar eru settar fram af óháðum og hlutlausum aðilum, yfirleitt í samstarfi atvinnulífs, opinberra aðila og umhverfissamtaka.

Þau viðurkenndu umhverfismerki sem við leggjum áherslu á í vöruframboði okkar eru: Norræna umhverfismerkið Svanurinn / Svansvottun, Evrópublómið og Blái Engillinn.

Ásamt því tilgreinum við þegar vörurnar okkar koma frá sjálfbærri skógrækt með vottun FSC/PEFC

Við höfum lagt áherslu á að merkja allar umhverfisvottuðu vörurnar í verslunum okkar til þess að einfalda viðskiptavinum okkar að velja vistvænt.

Á vefsíðunni eru þessar vörur merktar sérstaklega með grænu auðkenni og auk þess settum við upp sérstaka undirsíðu fyrir umhverfismerktar vörur. Með því að skoða vöruna nánar fær viðskiptavinurinn upplýsingar um hvaða umhverfisvottun varan hefur og nálgast fylgiskjöl.

Fræðsla starfsfólks

Við teljum að stöðug fræðsla og aukin þekking sé mikilvægur liður í sjálfbærni enda er mikilvægt að starfsfólk okkar viti ástæðuna á bakvið sjálfbærnistefnu og öðrum stefnum miðlað sinni þekkingu áleiðis til viðskiptavinarins. BYKO skólinn hefur verið starfsræktur síðan 2019. Við höldum 1x í mánuði nýliðanámskeið og vinnum eftir fræðsludagskrá fyrir alla.

Starfsfólk BYKO
Hvað erum við að gera til að bæta félagslega þætti?

BYKO stuðlar að því að tryggja vellíðan fólks og bjóða upp á öruggt og heilbrigt umhverfi. Áhersla verður lögð á vistvæn sjónarmið í okkar eigin byggingum og þar með auka lífsgæði þeirra sem þarf fara um. 

Samgöngu- og heilsuefling

Við teljum að samgöngu- og heilsuefling sé mikilvægur liður og bjóðum upp á ýmsar leiðir fyrir starfsfólk í þeim málum. Við hvetjum til vistvænni ferðamáta. Starfsfólk getur gert samgöngusamning en til þess að uppfylla þann samning þarf einstaklingur að mæta fjórum sinnum í viku á öðru farartæki en einkabíl í vinnuna. Starfsfólk getur keypt samgöngukort með strætó á sérkjörum

Við höfum hlotið hjólavottun fyrir eina starfsstöð og stefnum á vottun fyrir allar starfsstöðvar. Við hvetjum til heilsueflingar.  BYKO hefur tekið þátt í hjólakeppnum. Við bjóðum starfsfólki upp á heilsufarsskoðun hjá Vinnuvernd og líkamsræktarstyrki.

 Við bjóðum starfsfólki upp á verkefnamiðað vinnuumhverfi og fjarvinnustefnu.

BYKO aðstoðar starfsfólk við að velja vistvænar samgöngur
Hvað erum við að gera til vinna eftir góðum stjórnarháttum?

BYKO vinnur eftir góðum stjórnarháttum með því leiðarljósi að nýta fjármagn með sem hagkvæmasta hætti og verklag innan félagsins einkennist af góðu viðskiptasiðferði, heilbrigðum viðskiptaháttum og ábyrg.

Við viljum vera hvetjandi fyrir okkar birgja, innlenda sem erlenda, að vinna eftir siðareglum, við erum í ferli að skoða aðfangakeðjuna og greina þá sóun og finna tækifæri í að draga úr kolefnisspori og hafa áhrif á að birgjar okkar vinni réttmætilega að mannréttindamálum og vinnuréttindum.

Teikning af trjám - Jafnrétti kynjanna
Valmynd