Innskráning
Sláðu inn símanúmer

Þjónusta

Komdu í viðskipti

Skilmálar

Viðskiptaskilmálar BYKO

Hér gefur að líta viðskiptaskilmála BYKO sem viðkoma m.a. skilarétt og vefverslun.

Graffísk mynd af skilmálum
Verslun BYKO á Granda sem opnaði 2008
Skilmálar
Almennir ábyrgðarskilmálar

Allar vörur eru seldar með fullri ábyrgð samkvæmt lögum um neytendakaup nr. 48/2003.

Ábyrgð miðast við dagsetningu kaupnótu.

Kaupnóta er nauðsynleg þegar staðfesta þarf ábyrgð.

Ábyrgð nær ekki til eðlilegs slits.

Ábyrgðin fellur úr gildi ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar.

Viðskiptaskilmálar

Varan er eign BYKO þar til kaupverð hefur verið að fullu greitt.

Raðgreiðslusamningar, reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarétt BYKO fyrr en fullnaðargreiðsla hefur verið innt af hendi.

Gjalddagi reiknings vegna reikningsviðskipta er 1. dag mánaðar.

Eindagi reiknings er 20. dag mánaðar.

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga frá og með gjalddaga reiknings.

Skilaréttur

Skilaréttur vöru er allt að 30 dagar gegn framvísun reiknings.

Athugið að útsöluvörum er ekki hægt að skila eða skipta.

Vara er eign BYKO uns hún hefur verið að fullu greidd.

BYKO áskilur sér rétt til að taka 20% afföll af upphaflegu verði þegar vörum er skilað.

Við vöruskil er útgefin inneignarnóta sem gildir í öllum verslunum BYKO í 1 ár frá útgáfudegi. Óski viðskiptavinur eftir því að fá frekar endurgreiðslu þá verður endurgreiðsla framkvæmd á sama formi og upphafleg greiðsla viðskiptavinar var framkvæmd á.

Ekki er hægt að skila ljósaperum eða niðurmældri vöru.

Ekki er hægt að skila sérpöntunarvöru.

Lagning gólfefna

Nokkur atriði sem þarf að hafa í huga

Að uppgötva galla eftir að gólfefnið hefur verið lagt á gólf getur reynst kaupanda vörunnar dýrkeypt ef hann hefur ekki framfylgt faglegu eftirlitshlutverki við lögnina. Kaupandi vörunnar má búast við því að þurfa að bera tjónið sjálfur.

Parket og þiljur, sjáanlegir gallar:

Fylgjast þarf vel með að borð falli vel saman og ekki sé hæðarmismunur milli borða.

Skoða þarf hvert borð vandlega áður en það er lagt og leggja það til hliðar ef eitthvað er athugavert.

Mikilvægt er að lýsing sé góð þannig að almennir gallar eða glansmismunur milli einstakra borða fari ekki framhjá lagningarmanni.

Ef hafna þarf parketborði skal það gert áður en það er lagt.

Ganga þarf úr skugga um að rétt vörutegund hafi verið afhent áður en lagning hefst.

Flísar, stærðir og litir:

Flísar eru almennt framleiddar í lotum. Lita- og stærðarmunur er á milli framleiðslulota. Framleiðendur stimpla litanúmer á pakkana í samræmi við framleiðslulotu.

Mikilvægt er að lýsing sé góð þannig að almennir gallar eins og litamunur, stærðarmunur eða aðrir sjáanlegir gallar fari ekki framhjá lagningarmanni.

Kaupandi þarf að bera saman litanúmerið á kössunum því það er mjög áríðandi að allar keyptar flísar séu úr sömu framleiðslulotu.

Ef hafna þarf flísum sökum litamunar, stærðar eða annarra athugasemda skal það gert áður en þær eru lagðar.

Ganga þarf úr skugga um að rétt vörutegund hafi verið afhent áður en lagning hefst.

Ef söluhlutur er gallaður ber kaupanda að tilkynna BYKO um að hann muni bera gallann fyrir sig án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti verða hans var.

Geymslugjöld sérpantana

Geymslugjald reiknast 10 dögum eftir tilkynningu um komu vöru.

Geymslugjald á einu EURO bretti: 1.000 kr á dag (Vnr. 095).

Gámaleiga

Gámaleiga reiknast 14 dögum eftir tilkynningu um komu gáms.

Gámaleiga á 40 feta gámi: 6.130 kr á dag (Vnr. 028).

Gámaleiga á 20 feta gámi: 4.595 kr á dag (Vnr. 027).

Viðskiptaskilmálar vefverslunar BYKO

Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru og þjónustu BYKO til neytenda.

Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum.

Skilmálinn og aðrar upplýsingar á BYKO.is eru einungis fáanlegar á íslensku.

Um neytendakaup þessi er fjallað í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Seljandi er BYKO , Skemmuvegi 2, 201 Kópavogi, kennitala: 460169-3219, virðisaukaskattsnúmer 3394. Byko ehf. er skráð í Firmaskrá Íslands. Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn að minnsta kosti 16 ára til að versla á www.BYKO.is

Pöntun er bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun í skrefi. 3. Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval og verðlagningu. Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar. Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum samkvæmt lögum um neytendakaup, sjá nánar í grein 11.

Seljandi sendir kaupanda staðfestingu þegar pöntun er skráð, þó aðeins ef kaupandi hefur skráð netfang sitt við kaupin. Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst. Einnig ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun. Frávik frá pöntun og pöntunarstaðfestingu skal túlkað sem nýtt tilboð frá seljanda sem að hægt er að afþakka eða samþykkja. Kaupandi hefur einnig rétt til að láta upprunalega pöntun gilda svo lengi sem hún er í samræmi við það sem seljandi bauð upp á.

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum. Vöruúrval getur verið mismunandi milli vefverslunar og verslana. Ennfremur áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef varan er uppseld. Undir þeim kringumstæðum fær kaupandi tilkynningu ásamt upplýsingum um hvað gæti mögulega hentað í staðinn. Kaupandi fær þá möguleika á að samþykkja þá tillögu eða aflýsa pöntun í heild sinni.

Verð eru stöðugt að breytast hjá seljanda vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Verðhækkanir sem verða eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu. Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega(skref 3 í vefverslun). Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun s.s. þjónustu, sendingu o.s.frv. Aðeins sértilfelli geta haft með sér aukakostnað eftir pöntunarstaðfestingu. Sem dæmi má nefna eru bilanir, vírusar, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

Hægt er að inna greiðslu af hendi með bankamillifærslu eða greiðslukorti. Ef greitt er með greiðslukorti er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla berst ekki, áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa pöntuninni. Ef greitt er með bankamillifærslu eru vörur fráteknar á lager þar til greiðsla berst. Vörur eru fráteknar í 1 dag með tilliti til frídaga, ef millifærsla berst ekki innan þess tíma er pöntun aflýst.

Afhending telst vera innan eðlilegra tímamarka frá útgáfudegi reiknings. Tekið er fram í kaupferlinu hverju má búast við miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir vörur einungis innan Íslands. Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvörur ef varan er uppseld. Allar pantanir yfir kr. 20.000 krefst undirskriftar reikningseiganda gegn framvísun persónuskilríkja þ.e. passa eða ökuskírteinis. Pantanir undir kr. 20.000 eru afhentar aðila á afhendingarstað. Ef að enginn er við er pöntun stungið inn um bréfalúgu ef kostur er. Allar skemmdir á vörum af hendi flutningsaðila eru á þeirra ábyrgð og að fullu bætt gagnvart viðskiptavini. Skemmdir eftir að vara hefur verið afhent er á ábyrgð kaupanda. Ef að afhending vöru í heimakstri reynist árangurslaus er hægt að óska eftir nýjum afhendingartíma. Ef að afhending reynist árangurslaus í annað skiptið er vara tekin í geymslu þar til hún er sótt. Geymslutími miðast við 2 vikur og eftir það áskilur BYKO sér rétt til að rifta kaupum. Ef aðstæður krefjast þess að varan sé geymd er krafist mánaðarlegs geymslugjalds sem nemur um 5% af upphæð vörunnar.

Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestinguna, hvort eitthvað hafi skemmst í flutningi og að allar vörur séu samkvæmt vörulýsingu og ógallaðar. Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar og/eða handbók sem fylgja keyptri vöru við afhendingu. Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga. Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr umkvörtunarefni kaupanda. Í flestum tilfellum felur það í sér athugun hjá viðurkenndum þjónustuaðila.

Ef að varan er gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni. Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega. Mælt er með að tilkynningin berist innan 30 daga frá því galli uppgötvast. Vegna skráningargildis er mælt með að kaupandi sendi tölvupóst um gallann og geymi afrit. Seljandi sendir staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins. Réttur til að fá galla bættan er í 2 ár. Réttur til að kvarta er 5 ár, þó aðeins á vörum sem eru með viðurkenndan meðallíftíma umfram 2 ár. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

Valmynd